Skip to main content

PAG BABAYAD NG BUWIS

Magbayad po ng inyong BUWIS ng mas maaga upang maiwasan and anumang multa.
PAUNAWA:
Nais pong ipabatid sa inyo ng Ingat – Yaman ng Lalawigan ng Tarlac ang mga paraan sa pagbayad ng Real Property Tax o buwis sa mga ari-ariang di natitinag tulad ng lupa, gusali, mga makinarya at ibang estraktura.
NARITO PO ANG TALAAN NG PAG BABAYAD NG BUWIS:
a.) Kabuuan- maaring bayaran ng hindi lalampas ng March 31 ng kasalukuyang taon o kaya;
b.) Hulugan ng maka apat na beses tulad ng nakasaad sa ibaba:
Unang Hulog o Installment – Enero 1 hangang Marso 31, 2023
Ikalawang Hulog o Installment – Abril 1 hangang Hunyo 30, 2023
Ikatlong Hulog o Installment- Hulyo 1 hangang Setyembre 30, 2023
Ika- apat na Hulog o Installment- Oktubre 1 hangang Disyembre 31, 2023
MGA DISKWENTO:
a.) Magkaroon ng sampung porsyentong (10%) diskwento para sa maagap ( promp payment) na pagbabayad sa panahon ng unang sangkapat ( 1st Quarter) mula Enero 1 hangang Marso 31 ng kasalukuyang taon.
b.) Dalawangpung porsynetong (20%) diskwento naman po para sa paunang (advance payment) bayads ng kabuuang buwis para sa susunod na taon ng pagbubuwis na hindi lalampas sa tatlong taong sunod.
Official Website of Municipality of Capas, Province of Tarlac