Skip to main content

Dole Integrated Livelihood Program

Dole Integrated Livelihood Program
Dakal pung salamat keng kekatamung malugud a Mayor Hon. Roseller “Boots” Rodriguez keng livelihood program para kareng kabaryu tamu, ini pu makasawup ya karela bang kanita mas lalong miragdagan ing karelang kebalwan keng pamag negosyo. God bless you po😇
Kap Wendell 4×4 Mercado Wendell Mercado

Official Website of Municipality of Capas, Province of Tarlac