Skip to main content

CAPASEÑO DESERVE TO KNOW THE TRUTH

Para pu king kalinawan ning isyu kekayu ngan:

Adwa la pu klasi reng kasu keti Pilipinas a miyuyukyat keng Ombudsman, metung administratibu at metung criminal.

Ing administratibu, ing pekamatas ng parusa o sentensya, suspension king obra o bayad danyus. Ing criminal naman, sukul ing sentencia. Ing kasu ku pu Ombudsman administratibu ya mu pu at e criminal case anya e tutu ing babalita da reng aliwa a masukul ku uling administratibu ya mu pu for SIMPLE MISCONDUCT aa ating penalty a suspension o bayad 3 bulan a sueldu bilang director ning Clark International Airport o CIAC at e bilang mayor uling ing kinasu da anya ya pang director ku pa airport.

At deng dimanda da ikami ngan board of directors at mali ing balita a yaku mu uling ing board pauli ning kayang ministeryal a obra a iaffirm la nanu mang bage patungkul king airport.

Ing proyektung megawa, yapin ing Instrument Landing System (ILS) at alang meging problema king pera, budget o presyu na niti bagkus ing migreklamu yapin ing mesambut a bidder a e na atanggap ing aliwa ya ing sinambut king Bids and Awards Committee (BAC).

Ulitan ku pu, BAC ing manibala king nanu mang bidding. CIAC man o maski nokarin king gubyernu at king panaun ayta king airport ala kung koneksyun king BAC nune king Board as metung kareng directors. Alang medispalkung pera at alqng reklamu makarikil king pera. Ing isyu pu keng kasung ayni yapin ing pamag affirm na ning CIAC board king disisyun ning BAC to award the contract to EVERCON BUILDERS instead of PHILCOX o pamag affirm na ena pueding iwasan ning board uling parti ne ning obra mi ita at ketang panaun ayta kailangan yang kailangan ing ILS project uling nung e magawa mag crash la ngan deng durugpang eroplanu king Clark Aiport.

ULITAN KU PU, E YA PLUNDER ING KASU KU. Uling nung plunder ya makakulung nqku uling ala yang pyansa ing plunder. Sana ala ku ngeni king harapan yu at magsalita. Ing peka worst case na pu ning kasu is mamayad ku king ombudsman 3 bulan a sueldu at ni ing suspension e ne marapat uling e naku director CIAC at ala naku king poder nq ning DOTR.

Sorry namu pu kareng mangalat misinformation tungkul kanaku uling achu ku pa ngeni at e ku mayarestu kalupa ning pamalita da reng mapilan keti, MALINO yapu ing peliwanag ku kekayu bang sumala ing kakalat dang labug keti Capas.

Nung atin ko pung buring ikutang makabuklat ya pu ing opisina ku nanu mang oras para kekayu, alang labis alang kulang ing inistorya ku kekayu ngening abak. Dakal pung salamat kekayu.

– MAYOR REYCAT

Official Website of Municipality of Capas, Province of Tarlac