Babala sa Pasaway na P.U.M

Kung ise-sekreto mo at hindi ka susunod sa Mandatory 14-Day Quarantine, narito ang mga posibleng kahihinatnan:

.

Hindi mabibigyan ng Quarantine Clearance Certificate ang sinumang PUM na hindi susunod sa itinalagang 14-day quarantine. – , sa mga ports of entry sa buong Pilipinas (pier, airport, etc.)

Ang QUARANTINE CLEARANCE ay ibinibigay ng Local Health Authority bilang patunay na natapos ng isang PUM ang 14-day Home Quarantine. Dahil may database ng mga PUM sa buong bansa, maaaring hanapan ka ng Quarantine Clearance sa susunod na dadaan sa airport o pier upang payagan makasakay muli.

Ang QUARANTINE CLEARANCE ay kinakailangang aprubado ng Barangay Captain kung saan sila nag-Home Quarantine bilang patunay na sinunod nila ang mga gabay sa home quarantine sa loob ng labing apat (14) na araw. Ito ay pipirmahan din ng Municipal Doctor at Designated Surveillance Officer.

.

Ayon sa (Law on Reporting of Communicable Diseases):
“Non-cooperation of persons that should report to health events of public concern may be fined with ,. to ,. or for to or both”.

. –

natin bilang isang komunidad na ang mga pinaka-maaapektuhan ng COVID-19 – ang mga , mga , at ang mga . Kaya nating labanan ang sakit na ito, pero sila, hindi. . Nasa ating mga kamay ang kanilang mga buhay.

FOLLOW US

Copyright © 2020. Municipality of Capas, Province of Tarlac. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Capas, Province of Tarlac