Paglunsad ng 4 O’CLOCK HABIT sa buong Bansa ngayong Agosto 6, 2019 sa ganap na alas kwatro ng hapon (4:00PM)

Lahat ay inaanyayahang makilahok sa sabayang paglunsad ng 4 O’CLOCK HABIT sa buong bansa ngayong Agosto 6, 2019 sa ganap na alas kwatro ng hapon (4:00PM). Ito ay mabisang pamamaraan para maiwasan ang dengue lalo na ngayong dumarami na ang bilang ng dengue case sa ating bayan. Makiisa sa pagsugpo ng dengue. Maki isa sa malawakang clean up drive.

Panatilihin natin malinis ang ating kapaligiran. Protektahan ang sarili at pamilya laban sa kagat ng lamok.👊

**Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa inyong mga barangay hall o sa pinakamalapit na health center.

Tandaan, kung walang lamok, walang dengue.

#deng-get-out
#denguealert
#magingalerto
#makiisa
#KaisaAKO
#KaisaTayo
#samasamatayolabananangdengueGet in Touch with Us

Our Location

Contact Information

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!